Брэсцкі абласны

краязнаўчы музей

Археалагічны музей «Бярэсце»

Музей «Выратаваныя мастацкія каштоўнасці»

Мастацкі музей

Камянецкая вежа

БРЭСЦКІ АБЛАСНЫ КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ

ЭКСПАЗІЦЫЯ «ГІСТОРЫЯ БРЭСТЧЫНЫ СА СТАРАЖЫТНЫХ ЧАСОЎ ДА ПАЧАТКУ ХХI СТАГОДДЗЯ»

18 верасня 2012 г. адкрыта сталая экспазіцыя «Гісторыя Брэстчыны з першабытнага часу да 1-й чвэрці ХХ стагоддзя». Яна размясцілася ў шасці залах на плошчы 316 м2. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 2000 экспанатаў, многія з якіх экспануюцца ўпершыню

Фойе.

Першая зала прысвечана гісторыі Брэстчыны перыяду першабытнаабшчыннага ладу (Х тыс. да н. э. – VIII ст. н. э.). Асноўнымі экспанатімі залы з’яўляюцца археалагічныя матэрыялы, якія раскрываюць старажытную гісторыю краю. Галоўны акцэнт робіцца на карту «Помнікі каменнага і бронзавага вякоў на тэрыторыі Брэстчыны», комплекс археалагічных знаходак паселішчаў ля вёсак Моталь і Тышкавічы Іванаўскага раёна, «Стужку часу» – cхему змяняльнасці культур жалезнага веку, якая дапоўнена малюнкамі гліняных сасудаў і рэканструкцыямі мужчынскага і жаночага касцюмаў. У экспазіцыі можна ўбачыць археалагічныя знаходкі лужыцкай, мілаградскай, зарубінецкай, вельбарскай, пражскай культур, а таксама амфару культуры шнуравай керамікі III тыс. н. э.

Цэнтральнае месца ў зале займае агучаная дыярама «Неалітычнае паселішча паляўнічых і рыбаловаў на р. Ясельда IV–III тыс. да н. э.».

Наведвальнікі музея маюць магчымасць даведацца пра археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Брэсцкай вобласці праз відэафільмы.

Гісторыі Брэстчыны ў эпоху ранняга сярэднявечча (IХ–ХIII стст.) прысвечана другая зала экспазіцыі. Навуковыя распрацоўкі супрацоўнікаў музея, аддзела археалогіі Інстытута гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь і Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А. С. Пушкіна знайшлі адлюстраванне ў аўтарскіх працах – рэканструкцыях (касцюмы дрыгавічоў ХII–ХIII стст., генеалагічная табліца «Тураўскія і пінскія князі ў канцы Х–ХII стст.»). З васьмі захаваных у Беларусі каменных ідалаў у экспазіцыі прадстаўлены два, знойдзеныя ў 1970 г. каля вёсак Залуззе і Грабаўцы Жабінкаўскага раёна. На фоне выявы старажытнага Пінска і рэканструкцыі замка ў Камянцы канца ХIII–пачатку ХIV стст. прадстаўлены археалагічныя матэрыялы, знойдзеныя пры раскопках Бярэсця, Пінска, Камянца, Франопаля і Гарадзішча. Значнае месца ў зале займае рэканструкцыя ўсходнеславянскага воіна ХІІ–ХІІІ стст. з арыгінальнай кальчугай ХIII ст.

У экспазіцыю таксама уведзены тэматыка-экспазіцыйны комплекс, прысвечаны працэсу хрысціянізацыі і культуры беларускіх земляў. Ён уключае абраз «Святыя прападобныя Кірыл і Мяфодзій», памятную манету «Крыж Еўфрасінні Полацкай», муляж старонкі Тураўскага Евангелля, выяву самшытавага грэбня з азбукай-кірыліцай.

У трэцяй зале расказваецца пра гісторыю Брэстчыны ў складзе Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай (ХIV–ХVIII стст.). Зала падзелена дзве часткі. Першая частка прысвечана гісторыі Берасцейскай зямлі ў складзе Вялікага княства Літоўскага (ХIV–ХVI стст.), другая – гісторыі Берасцейскай зямлі ў складзе Рэчы Паспалітай (сярэдзіна ХVI–ХVIII стст.). Гатычныя скляпенні залы, харугва з выявай герба Вялікага княства Літоўскага «Пагоня», рыцарскія даспехі, узоры ўзбраення, адзення, мэблі, скарбы манет ХV–ХVIII стст., Страдзецкі скарб сярэбраных паясоў, упрыгожванняў і кубкаў перадаюць каларыт эпохі сярэднявечча.

У экспазіцыі асвятляецца гісторыя кнігадрукавання, прадстаўлена рэканструкцыя друкарскага станка ХVI ст. Яркую відовішнасць мае інтэр’ер Ружанскага палаца Сапегаў ХVIII ст.

Экспазіцыя чацвёртай і пятай залаў прысвечана раздзелу «Брэстчына ў складзе Расійскай імперыі (1795–1900 гг.)». Тэмы «Далучэнне Брэстчыны да Расійскай імперыі», «Вайна 1812 года», «Грамадска-палітычны рух і сацыяльна-эканамічнае развіццё ў краі» рэпрэзентуюцца дакументамі, картамі, узорамі зброі і рыштунку рускага і аўстрыйскага салдата пачатку ХIХ ст., інтэр’ерам гасцёўні беларускага шляхціца 1-й паловы ХIХ ст., дыярамай сядзібы на хутары Завоссе (Івацэвіцкі раён), дзе нарадзіўся вядомы паэт Адам Міцкевіч, мундзірам сенатара Расійскай імперыі і ўзбраеннем сялян, якія ўдзельнічалі ў паўстанні 1863–1864 гг.

Прадметы ў вертыкальных вітрынах, упрыгожаных фрагментамі архітэктурнага дэкору гасцінага двара Брэст-Літоўска, адлюстроўваюць гарадскога жыццё канца ХIХ–пачатку ХХ стст. Экспазіцыю залаў дапаўняе насценны роспіс з выявай вуліц Тапалёвай і Беластоцкай, на якой размешчаны паштоўкі гарадоў і мястэчак Брэстчыны канца ХIХ–пачатку ХХ стст.

У тэме «Развіццё транспарту» значнае месца ў экспазіцыі займае рэканструкцыя купэ пасажырскага вагона 1912 г. з выкарыстаннем слайд-шоу па маршруце Брэст-Літоўск-Лунінец.

Шостая зала ахоплівае перыяд 1900–1921 гг. Цэнтральнае месца ў экспазіцыі займае комплекс матэрыялаў па Першай сусветнай вайне і заключэнні Брэсцкага мірнага дагавору. Асаблівую ўвагу прыцягвае інсталяцыя акопа, макет германскага дырыжабля, зброя, узнагароды, дакументы і фатаграфіі. Завяршае экспазіцыю залы тэма «Савецка-польская вайна 1919–1921 гг. Рыжскі мірны дагавор».

Сувязным элементам першай і другой часткі экспазіцыі з’яўляецца галерэя літаграфій «Гістарычныя асобы Беларусі», створаная мастакамі Валянцінам Іванавічам і Ліліяй Ахцямаўнай Варэца. 28 аўтарскіх літаграфій аб’яднаны ў 8 тэматыка-храналагічных блокаў.

У 2016 г. была адкрыта другая чарга экспазіцыі «Гісторыя Брэстчыны з 1921 г. да пачатку XXI стагоддзя». Яна месціцца ў трох залах плошчай 120 м2. У экспазіцыі прадстаўлены больш за 800 прадметаў з розных калекцый.

У раздзеле «Брэстчына ў складзе Польскай дзяржавы (1921–1939 гг.)» (зала №7) паказаны прадметы побыту, дакументы, фотаздымкі таго перыяду. Наведвальнікі змогуць прайсціся па плітцы «трылінцы» на адной з вуліц Брэста-над-Бугам, убачыць тэлефонную будку з арыгінальным тэлефонным апаратам таго часу, агледзець рэканструкцыю турэмнай камеры канцлагера Бяроза-Картузская. Залу дапаўняе сэнсарная панэль з інфармацыяй аб гістарычным мінулым нашага краю і анлайн-віктарынай «Палескі кірмаш». Адказаўшы на шэраг займальных пытанняў можна атрымаць віртуальныя грошы на «куплю» розных прадуктаў і тавараў (чаравічкі, дзясятак яек, карова і іншае).

Экспазіцыя раздзела «Брэстчына ў гады Другой сусветнай вайны 1939–1945 гг.» (зала №8) насычана вялікай колькасцю арыгіналаў, гэта дакументы, зброя, ваенныя узнагароды, асабістыя рэчы ўдзельнікаў падпольнага, партызанскага руху, абарончых баёў пачатковага перыяду вайны і вызвалення вобласці. У зале таксама прадстаўлена рэканструкцыя першага паветранага тарана ў небе ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Праз імправізаваную «браму ў пекла» можна ўбачыць старонкі трагічнай гісторыі знішчэння яўрэйскага насельніцтва краю. Тэма «Вызваленне Брэстчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у 1944 годзе» дапоўнена панарамным аўтарскім роспісам.

У раздзеле «Брэстчына ў складзе БССР 1944–1990 гг.» прадстаўлены сапраўдныя дакументы, фатаграфіі аб сацыяльна-эканамічным і культурным развіцці вобласці, прамысловыя вырабы заводаў і фабрык краю 1950–1980-х гг., матэрыялы аб выдатных ураджэнцах. У зале размясціўся фрагмент інтэр’ера кабінета першага сакратара Брэсцкага абкама партыі П. М. Машэрава з сапраўднай мэбляй, асабістымі рэчамі і электронным інтэрактыўным «акном», дзе можна ўбачыць самыя цікавыя старонкі жыцця Брэстчыны таго часу. Адмысловая ўвага нададзена інтэр’еру цэнтральнай універсальнай крамы г. Брэста 1960–1980 гг. На прылаўках універмага знаходзяцца арыгінальныя рэчы эпохі савецкага перыяду.

Раздзел «Край у складзе Рэспублікі Беларусь 1991–2000-я гг.» прадстаўлены рознага кшталту прадметамі на фоне аўтарскага насценнага роспісу, прысвечанага адраджэнню гісторыка-культурнай спадчыны. Ён дапоўнены відэаманіторам, які дэманструе дасягненні Брэстчыны на сучасным этапе.

ПАСЛУГІ

Наведвальнікам музея прапануюцца:

Экскурсіі

 1. Аглядная экскурсія (для вучняў 1–4 класаў).
 2. Тэматычная экскурсія па гістарычнай экспазіцыі «Гісторыя Брэстчыны са старажытных часоў да пачатку XXI стагоддзя» (6+).
 3. Экскурсія-гульня «У пошуках скарбу» (6+).
 4. Сямейная экскурсія «Таямніцы музейнага лабірынту» (6+).
 5. Сямейная экскурсія «Хто шукае, той знойдзе!» (6+).

«Урокі ў музеі»

(для 7–11 класаў)

Гэта серыя пазнавальных заняткаў аб людзях, якія жылі ў розны час, чые лёсы звязаны з Брэстчынай, чыё палітычнае і творчае жыццё засталася ў памяці беларускага народа. Праграма, як своеасаблівы факультатыў па краязнаўстве, распрацавана на матэрыялах, якія захоўваюцца ў фондах музея і прадстаўлены ў экспазіцыі. Яна разлічана на ўзровень падрыхтоўкі школьнікаў 7–11 класаў. Урокі ў музеі – гэта магчымасць пашырыць формы сумеснай працы «школа-музей» і зрабіць наведванне краязнаўчага музея не разавым, а сістэматычным. Урокі праводзяцца ў экспазіцыйных залах краязнаўчага музея.

Заяўкі прымаюцца па тэлефоне +375 0162 209646.

 1. «Іх паклікала неба» (аб лётчыках і беларускіх касманаўтах);
 2. «Вайной абарванае дзяцінства» (аб лёсах брэсцкіх дзяцей у гады Вялікай Айчыннай вайны);
 3. «Горад – не толькі вуліцы…» (Брэст: забудова, людзі, падзеі. Сяр. XIX–1-я палова ХХстст.);
 4. «Урач лечыць. Прырода вылечвае» (з гісторыі медыцыны);
 5. «Усім паспалітым людзям для ўжытку і памнажэння звычаяў добрых» (пра гісторыю беларускага кнігадрукавання);
 6. «Айчына думаў маіх» (пра жыццё і творчасць Адама Міцкевіча);
 7. «Палескі геній» (пра жыццё і творчасць Напалеона Орды);
 8. «Паланэз для рыцараў свабоды і незалежнасці. Ад Міндоўга да Касцюшкі» (аб стварэнні беларускай дзяржаўнасці);
 9. «З дваццатым стагоддзем нароўні» (аб брэсцкім перыядзе жыцця Пятра Міронавіча Машэрава);
 10. «Навука ніколі не будзе скончанай кнігай» (аб даследчыках, навукоўцах, якія нарадзіліся і працавалі ў розны час на Брэстчыне, іх укладзе ў навуку);
 11. «Зямныя зоркі» (аб берасцейцах – Героях Савецкага Саюза і Героях Сацыялістычнай Працы).

Выязныя выставы і музеі

 1. «Брэст скрозь стагоддзі»;
 2. «Мы для Перамогі нічога не шкадавалі…»;
 3. «Разам з краiнай»;
 4. «Як слова наша адгукнецца»;
 5. «Шляхамі барацьбы і стварэння».

Лекцыі

 1. «З мінулага Брэстчыны»;
 2. «Брэстчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны»;
 3. «Былое і новае Брэста»;
 4. «Брэст да свайго 1000-годдзя»;
 5. «Сучаснае мастацтва Брэстчыны»;
 6. «Традыцыйны строй Брэстчыны к. XIX–пач. XX стст.»;
 7. «Архітэктура г. Брэста 2-й паловы XIX–1-й паловы ХХ стст.».

Мерапрыемствы

 1. «Мы – берасцейцы» – пасвячэнне ў берасцейцы ў музеі (для вучняў 1–4 класаў);
 2. «Я – гімназіст» – пасвячэнне ў гімназісты ў музеі (для вучняў 5 класаў);
 3. «Аўторак для цікаўных» – лекцыя ў музеі.

Музейна-педагагічныя праграмы

 1. «Знаёмцеся, музей!» для вучняў 1–4 класаў (з 3-х заняткаў):
 • «Што такое музей?»;
 • «Нараджэнне музея»;
 • «Жыццё ў музеі».
 1. «Свет музейных прадметаў» для вучняў 1–4 класаў (з 2 заняткаў);
 • «Вельмі старая кніжка»;
 • «Аб чым распавяла лучына».

ВІРТУАЛЬНЫ ТУР

КАНТАКТЫ

УК «Брэсцкі абласны краязнаўчы музей »

224030, г. Брэст, вул. К. Маркса, 60

Рэжым працы: з 10.00 да 18.00

Каса працуе да 17.30

Выхадны дзень: панядзелак

Тэл.: +375 162 20 96 50 (заказ экскурсій)

+375 162 20 96 46 (навукова-асветны аддзел)

+375 162 20 88 99 (сектар «Родная прырода»)

Факс: +375 162 25 80 41

brest_museum@brest.by

Экспозиция «Родная природа»

Главной задачей экспозиции «Родная природа» является показ и знакомство с основными группами животных и растений, населяющих родной край, Брестскую область.

Природные богатства нашей области в музее представлены фотографиями, натуральными экспонатами, собранными в тематические комплексы. Постоянно действующая экспозиция размещена в трёх залах музея. Четвертый зал используется для размещения временных выставок на природоведческую тематику.

Экспозиция представлена следующими разделами:

 1. Физико-географическая характеристика Брестской области;
 2. Основные типы почв;
 3. История происхождения жизни на Земле;
 4. Минералы, полезные ископаемые Брестской области;
 5. Природные ландшафты области и их обитатели;
 6. Основные представители насекомых области: Отряд Чешуекрылые, Отряд Жесткокрылые, Отряд Прямокрылые, Отряд Стрекозы, Отряд Перепончатокрылые;
 7. Рациональное использование природных богатств, охрана окружающей среды.

Знакомство с экспозицией музея начинается с физико-географической характеристики Брестчины, особенностями рельефа, основными типами почв области. Характеристика древнейших геологических эпох, этапов формирования жизни на Земле представлена графическими рисунками, окаменелостями.

Особый интерес у посетителей вызывает монтаж левой передней конечности мамонта, достигающей в высоту 3,5 м и позволяющей представить размеры самого крупного млекопитающего, жившего в четвертичном периоде кайнозойской эры.

Бурные геологические процессы, протекающие на территории Брестской области, способствовали формированию различных полезных ископаемых. В экспозиции представлены основные виды полезных ископаемых Брестской области – образцы гранита, торф, минеральные воды. Карта-схема «Месторождения полезных ископаемых» дает представление о размещении ископаемых на территории области.

Для характеристики основных природных ландшафтов области и их обитателей используется диорамный метод показа. Посетитель может увидеть местных животных и птиц в ряде разделов – ландшафтные комплексы «Берег реки», «Озеро», «Болото», «Луг», а также в диорамах, посвященных такой особенности нашего климата, как сезонность. Основные типы лесов Брестчины, и их обитатели показаны на примере крупнейшего в Европе лесного массива Беловежская пуща. Диорама «Лес» размещена в отдельном зале музея. Здесь же дана информация о Национальном парке Беловежская пуща, а также об основных природоохранных территориях Брестской области.

В экспозиции уделяется особое внимание вопросам охраны окружающей среды. Посетители знакомятся не только с видами растений и животных, нуждающихся в охране, но и с основными направлениями государственной политики в области охраны природы и окружающей среды, с мерами, направленными для восстановления экологического баланса нашей Планеты. Специальные диорамы «Пейзажи будущего» позволяют посетителям задуматься об их отношении к природе, о тех последствиях, к которым может привести производственная деятельность человека, преобразующая природу.

Деятельность сектора «Природа и экология» УК «Брестский областной краеведческий музей» направлена на формирование экологической культуры населения, привлечение внимания к экологическим проблемам Брестской области, активизацию природоохранной деятельности. Сотрудники сектора ежегодно проводят большую работу по экологическому просвещению и воспитанию подрастающего поколения: организацию и проведение тематических выставок, экологических праздников, научных конференций, работу выездного музея. Часть мероприятий сектора проходит не только в стенах музея, но и на природе.

Традиционным стало сотрудничество с различными природоохранными организациями, лесничествами, учебными заведениями. Наши постоянные партнёры: Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственная инспекция охраны растительного и животного мира при Президенте Республики Беларусь, Общественная организация «Ахова птушак Бацькаушчыны», ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бреста».

Актуально

Афиша

Выставки:

Выставочный зал сектора «Природа и экология» предназначен для проведения разнообразных тематических выставок.
В феврале традиционной стала выставка, посвящённая борьбе с браконьерами – «Человек и природа – союзники или враги?», которую музей готовит совместно с Государственной инспекцией охраны растительного и животного мира. На выставке можно увидеть браконьерские снасти, конфискованные во время рейдов инспекторов инспекции, форму работников природоохранных организаций, плакаты, документы, рассказывающие об успехах борьбы с браконьерами, узнать о правилах ловли рыбы, сбора лесных даров и т. д.
Ежегодно, в марте, в музее экспонируются фотоработы участников городского конкурса «Малая родина в объективе», который является частью республиканских акций «Земля под белыми крыльями», «Я гэты край Радзiмаю заву» и др. У посетителей музея появляется уникальная возможность – взглянуть на окружающий мир глазами детей – ведь они видят то, что порой в ежедневной суете и заботах не замечаем мы – взрослые, они умеют искренне радоваться и весёлой птичке, и необычайному узору замёрзшего окна, отражению в луже и многому-многому другому…
В апреле, в рамках Международной недели птиц, сектор «Природа и экология» проводит ряд мероприятий: экологические игры, конкурсы, экскурсии и выставки. Каждый год, к этой дате, сотрудники готовят новую выставку, посвящённую птицам Беларуси. В музее экспонировались фотоработы Игоря Бышнева, Сергея Плыткевича, Александра Пекача, Павла Лычковского, работы членов Клуба фотографов дикой природы Беларуси, сотрудников общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», предметы из частных коллекций – тарелки с изображениями птиц, значки, сувениры и т. д. На выставке можно увидеть предметы из фондов музея: коллекцию птичьих гнёзд, колец для кольцевания, оологическую коллекцию.
Каждый год сотрудники сектора стараются удивить посетителей новыми выставками, посвящёнными родной природе и ее охране – это и выставки изделий из разнообразных природных материалов – береста, соломка, войлок, глина, минералы; выставки, на которых можно увидеть живые экспонаты – насекомых, грибы, мхи и лишайники родного края и многое-многое другое…

Мероприятия:

Международная неделя птиц

На протяжении 17 лет, ежегодно в апреле, в Международную неделю птиц, музей проводит серию экологических мероприятий, направленных на пропаганду бережного отношения к природе: выставки, посвящённые птицам, экологические игры, экскурсии, мастер-классы по изготовлению домиков для птиц, конкурсы «Лучшее стихотворение о птице года» и «Лучший домик для птицы».

Традиционно победители экологических игр, самые активные участники, победители конкурсов награждаются экскурсионной поездкой – знакомятся с работой одной из природоохранных территорий. Домики для птиц, изготовленные участниками конкурса, развешиваются в парках и скверах города, передаются в лесхозы области.

Школа бёрдвотчера

Это –  бесплатные курсы для взрослых – людей разных профессий и возраста, которых объединяет любовь к птицам и желание узнать больше о наших пернатых соседях. Курсы состоят из теоретических и полевых занятий и учат распознавать 100 видов местных птиц. Занятия в школе проводит председатель Брестского областного отделения ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны», бёрдвотчер Юрий Янкевич.

Инициатива реализуется в рамках проекта Международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Экологическая суббота

Для того чтобы пообщаться с природой, не обязательно выезжать куда-то за город или прогуливаться в парке. Сектор «Природа и экология» Брестского областного краеведческого музея давно стал тем местом, куда можно и нужно приходить всей семьёй. Здесь, помимо осмотра экспозиции, найдётся занятие для посетителей практически любого возраста. Один из проектов – «Экологическая суббота» предлагает ответы на самые необычные вопросы о природе, общение с интересными людьми, возможность поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и викторинах, получить не только призы, но и заряд прекрасного настроения!

Услуги

Сектор предлагает:

 1. Обзорная экскурсия (для 1–4 классов);
 2. Тематическая экскурсия по экспозиции «Родная природа» (6+);
 3. Тематическая экскурсия «По страницам Красной книги» (6+);
 4. Тематическая экскурсия «В мире птиц» (проводится в апреле) (6+).

Музейно-педагогические программы:

«Сезонные изменения в природе»

абонемент из 4 занятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста:

 1. «Сказки зимнего леса»;
 2. «Весенняя лесная сказка»;
 3. «Сказки летнего леса»;
 4. «Осенняя лесная сказка».

«Природные ландшафты Брестчины»

абонемент из 7 занятий для детей среднего школьного возраста:

 1. Экосистема «Лес» (из 3 занятий);
 2. Экосистема «Водоём»;
 3. Экосистема «Луг»;
 4. Экосистема «Болото»;
 5. Полезные ископаемые Брестчины.

Выездные выставки и музеи:

 1. «Фауна Брестской области»;
 2. «Фауна планеты»;
 3. «Заказники республиканского значения Брестской области»».

Лекции:

 1. «Особо охраняемые территории Брестской области»;
 2. «Охрана животных и растений Красной книги Республики Беларусь»;
 3. «Животный и растительный мир Брестской области».

Мероприятия:

 1. Международная неделя птиц;
 2. Фотоконкурс «Родная природа»;
 3. «Экологическая суббота».

Виртуальный тур

Виртуальный тур

Контакты

Сектор «Родная природа»

 

224018, г. Брест, ул. Карла Маркса, 60

Режим работы: 10.00–18.00

Выходной день: понедельник

Тел.: +375 162 20 88 99

Следите за нами в Instagram